IncontrA

Advies

IncontrA Mediation & Conflicthantering wil graag onderscheid aanbrengen tussen de traditionele vorm van mediation en conflicthantering die zich richt op het relationele aspect van het conflict. Mediation in haar traditionele vorm richt zich met name op het tot stand brengen van een onderhandeling op basis van belangen. De oplossing van de onderhandeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en het conflict is (lijkt) daarmee opgelost. Bij familieconflicten (scheiding) en arbeidsconflicten (exit-trajecten) waar voldoende te onderhandelen valt kan deze manier van mediation goed werken. Het juridisch vastleggen van afspraken betekent echter vaak dat het vertrouwen niet voldoende is hersteld en dit kan in de toekomst aanleiding geven tot nieuwe spanningen.

Mediation – Werken aan relatieherstel

In doorlopende relaties is het belangrijk de focus te verleggen naar de relationele inhoud van het conflict in plaats van het proces van onderhandelen. Hoewel werkrelaties een duidelijke zakelijke component hebben, ontstaan spanningen door verstoringen in elementen als erkenning en begrip. Communicatie met de ander verandert in communiceren over de ander en al snel wordt het dominante conflictverhaal gezien als de werkelijkheid. Er bestaat echter ook altijd een deel in de (werk)relatie wat niet aangetast is door het conflict. Door de elementen van dit verhaal te onderzoeken kom je bij de basis van relatieherstel. De aandacht ligt hierbij op die zaken die wel werken voor betrokkenen, die keer dat u elkaar wel begreep, u het gevoel had gewaardeerd te worden enz. De mediator helpt om dit boven tafel te krijgen en het positieve verhaal en daarmee het onderlinge vertrouwen te laten groeien. Een duurzame relatie zal daarmee in de toekomst beter bestand zijn tegen spanning en conflict.

U kunt IncontrA inschakelen bij conflicten op verschillende terreinen:

– Arbeidsconflicten: arbeidsvoorwaarden, re-integratie, verzuim, teamconflicten en exit-trajecten

– Familieconflicten: bedrijfsopvolging/overname, erfenis kwesties, conflict rondom ouderschapsplan

Neemt u gerust contact op met IncontrA om te bespreken hoe onze manier van mediation in uw situatie een positieve bijdrage kan leveren!