IncontrA

Werkwijze

Intake gesprek

Wanneer u als opdrachtgever en/of betrokkene(n) heeft besloten dat mediation voor u zinvol kan zijn en u bent voldoende gemotiveerd om met elkaar in gesprek te gaan, wordt er met betrokkenen een intakegesprek gepland. Tijdens deze afzonderlijke gesprekken kan een ieder zijn/haar verhaal naar voren brengen en wordt duidelijk welke impact de situatie voor een ieder heeft. De intake is ook belangrijk om te beoordelen of er een klik is met de mediator en of er vanuit een vertrouwensbasis met elkaar gewerkt kan worden. Ook komt naar voren met welke hoop of verwachting u de mediation ingaat.

De mediator licht tijdens de intake het mediationproces en de voorwaarden nader toe. Wanneer u aangeeft aan die voorwaarden te willen en kunnen voldoen wordt er een mediationovereenkomst gesloten. Daarin spreken betrokkenen ondermeer af om zich in te willen spannen het geschil gezamenlijk op te lossen.

Gezamenlijke gesprekken

Tijdens de gezamenlijke gesprekken komt de conflictsituatie uitgebreid aan bod, een ieder krijgt de ruimte om zijn/haar kijk op de situatie te vertellen en wat dit met hem/haar doet. De mediator bewaakt de balans tijdens de gesprekken en zorgt dat er een sfeer ontstaat waarin beiden zich veilig voelen (vertrouwelijkheid). Misverstanden, negatieve beelden, verslechterde communicatie, gebrek aan begrip voor en erkenning van de ander hebben gewerkt als een katalysator voor de ontstane situatie. Door ruimte te geven aan de emotionele impact van de situatie en het (her)ontdekken van de positieve elementen in de relatie kunnen we stap voor stap werken aan herstel van het onderlinge vertrouwen.

En dan?

Mediation leidt altijd tot een oplossing zonder dat op voorhand de oplossing vast staat. Het op een veilige manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontstane situatie en de impact daarvan geeft vaak direct al ruimte en vermindert spanningen. Doordat de focus ook komt te liggen op elementen uit de verstandhouding die voor beide betrokkenen WEL werken komen afspraken tot stand die recht doen aan ieders belang. Omdat alles wat besproken wordt tijdens de sessies een vertrouwelijk karakter heeft, is het altijd aan de betrokkenen zelf wat hiervan eventueel vastgelegd wordt in een overeenkomst. Afspraken zijn pas bindend indien beiden besluiten deze vast te leggen en te ondertekenen.

Als blijkt dat er onvoldoende energie of vertrouwen aanwezig is om een kanteling in de onderlinge verhouding tot stand te brengen is het ook goed dat dit op tafel komt. Vanuit daar kan mediation ingezet worden om afspraken te maken over de manier waarop het afscheid vorm gegeven kan worden.