IncontrA

Mediation

We herkennen het allemaal…. met bepaalde personen kunt u prima communiceren en samenwerken en met anderen gaat dit minder goed. Dat is een natuurlijk proces, want iedereen is anders, gaat anders met zaken om en dit hoeft niet tot problemen te leiden. Het wordt pas vervelend als u wel wilt of moet samenwerken en u daarbij uzelf en de ander verliest. Jullie bereiken elkaar niet (meer) en voordat u het weet verslechtert de verstandhouding. Of sterker, er is al een conflict ontstaan en u weet beide niet meer of u nog verder kunt/wilt of hoe u dat aan zou moeten pakken. In die situaties kan mediation uitkomst bieden.

Onder begeleiding van een neutrale derde partij (de mediator) kunt u onderzoeken hoe het tot een conflict heeft kunnen komen, waar u nu staat in deze situatie en wat dit betekent voor de toekomstige relatie met de ander. Naast de zaken die jullie verdeeld houden zult u ontdekken dat focus op gemeenschappelijke behoeften of belangen er voor kan zorgen dat er weer ruimte ontstaat voor positiviteit. We werken samen aan herstel van vertrouwen door ruimte te geven aan erkenning, begrip en waardering voor elkaar. Onderliggende (communicatie) patronen worden zichtbaar door de interventies van de mediator.

Bij mediation staat de autonomie van de betrokkenen voorop, u bepaalt zelf wat we met elkaar bespreken en wat u nodig heeft gedurende het proces. De mediator zal u stimuleren keuzes te maken die recht doen aan uw beider belangen en bijdragen aan de door u gewenste oplossingsrichting van het conflict.

Onder Werkwijze leest u meer over hoe een mediation proces verloopt.