IncontrA

Kosten

Opdrachtbevestiging

Als MfN registermediator hanteer ik een uurtarief dat ik vooraf duidelijk met u communiceer via een offerte/opdrachtbevestiging op basis van een vooraf aantal ingeschatte uren. Afhankelijk van uw situatie, kan een aantal gesprekken van anderhalf tot maximaal twee uur per sessie soms al voldoende zijn om tot oplossingen te komen. Wanneer zich tijdens de mediation omstandigheden voordoen die om uitbreiding van begeleidingsuren vragen dan wordt dit uiteraard met u besproken en een aanvullend voorstel gedaan.

Bij arbeid gerelateerde mediation is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten op zich neemt. Bij particuliere mediations betalen betrokkenen meestal beiden de helft van de kosten.

Uurtarief

De eerste kennismaking met u als opdrachtgever en/of betrokkene(n) is vrijblijvend en kosteloos. Indien u besluit een mediation op te starten bedraagt het tarief 160,- euro per uur, excl. 21% BTW en de door de mediator gemaakte reiskosten. Reistijd langer dan een uur enkele reis (vanaf woonplaats mediator) wordt in overleg doorberekend. De mediation start met twee (of meer, indien er meerdere betrokkenen zijn) afzonderlijke intakegesprekken zodat een ieder in alle rust zijn/haar verhaal kan doen. Na deze intake volgen een of meerdere gesprekken om tot de kern van de situatie te komen en te onderzoeken wat er nodig is om de onderlinge verstandhouding te verbeteren. Gesprekken vinden plaats op een – bij voorkeur-  neutrale, door u zelf gewenste locatie. IncontrA beschikt tevens over verschillende goed bereikbare en flexibel in te zetten locaties.

Vergoeding

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u (als particulier) in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation. De overheid neemt dan (een deel van) de kosten voor mediation op zich. Meer informatie over gesubsidieerde mediation en de voorwaarden waaronder de zogeheten toevoeging kan worden verstrekt vindt u op de websites van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.