IncontrA

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Als mediator ben ik een onafhankelijke bemiddelaar, die probeert de betrokkenen waar tussen een geschil is ontstaan weer met elkaar in gesprek te brengen, zodat u samen op zoek gaat naar een oplossing voor de situatie. Mediation kan ingezet worden voor zowel particulieren als organisaties.

Voorwaarde is dat u beiden vertrouwen hebt in de gekozen mediator en dat u vrijwillig deelneemt aan de gesprekken. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend, u moet beiden bereid zijn om te werken aan een richting en/of oplossing die voor u beide aanvaardbaar is. Daarnaast wordt er van iedereen die bij de mediation aanwezig is verwacht dat hij/zij vertrouwelijk omgaat met hetgeen tijdens de gesprekken naar voren komt.  Zowel de mediator als de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding, deze regels liggen vast in het Mediationreglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Bedrijfsartsen hanteren de werkwijzer van Stichting Expertisecentrum Reintegratie (STECR), deze werkwijzer gaat vooral in op de situaties waarbij sprake is van arbeidsverzuim in relatie tot een arbeidsconflict. Omdat de interventieperiode die de bedrijfsarts kan adviseren maximaal twee weken bestrijkt, kan mediation een goede interventie zijn om betrokkenen zelf, onder begeleiding van de mediator, aan de conflictsituatie te laten werken. Mediation kan hiermee langdurig verzuim, schade voor andere betrokkenen en hoge kosten van uitval beperken.

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter, maar daardoor niet minder intensief. Waar het in de rechtspraak gaat over gelijk krijgen middels een uitspraak van de rechter, staat bij mediation het met elkaar in gesprek gaan om een oplossing te vinden voorop. Doordat u zelf, onder deskundige begeleiding, aan een oplossing werkt leidt dit in de meeste gevallen tot een meer bevredigende, duurzame uitkomst en kunt u bovendien tijd en geld besparen.

U vindt meer informatie over mediation via IncontrA onder Advies en Werkwijze.