IncontrA

Mediator

mr. A.G. (Astrid) Hoekstra

Mijn naam is Astrid Hoekstra (1979) en als MfN registermediator bied ik vanuit IncontrA mediation & conflicthantering begeleiding bij conflictsituaties, zowel in zakelijke setting (arbeidszaken) als familierelaties.

Vanuit mijn achtergrond als human resource adviseur bij verschillende organisaties heb ik gemerkt dat er veel (negatieve) energie verloren gaat in conflicten. Managers en medewerkers functioneren hierdoor minder goed, gaan elkaar en het probleem uit de weg. Escalatie blijft niet zelden uit en uiteindelijk heeft dit vervelende gevolgen voor zowel betrokkenen als de organisatie. Door (onder begeleiding) met elkaar in gesprek te gaan kan gewerkt worden aan de onderliggende affectieve elementen van de situatie. Mijn ambitie is om in samenwerkingsrelaties (hernieuwde) verbinding mogelijk te maken tussen betrokkenen.

Mijn kracht ligt in het analyseren van de situatie, het benoemen van hetgeen er wel is en betrokkenen zelf vanuit kracht keuzes te laten maken. Dit leidt altijd tot een oplossing zonder dat op voorhand de oplossing vaststaat. Deze dynamiek in mediation maakt het een boeiend proces en nooit vanzelfsprekend. In dit proces staat integriteit, balans en ruimte voor elkaar voorop. Ik geloof dat conflict ook een kans kan zijn om met en van elkaar te leren als we hier voor open durven te staan!

De door mij opgedande kennis en ervaring maakt dat ik zowel oog heb voor het menselijke als het zakelijke aspect in relaties, inzicht heb in intermenselijke interactie, overzicht behoud en duidelijk communiceer over mogelijkheden.

Ik ontmoet u graag om een goed gesprek mogelijk te maken!