IncontrA

Over IncontrA

Ambitie

IncontrA Mediation & Conflicthantering is ontstaan vanuit de ambitie om van waarde te zijn voor mensen die zich in ‘lastige situaties’ bevinden en de behoefte hebben daarin ondersteund te worden door een deskundig begeleider. Een onafhankelijke mediator die respectvol en integer te werk gaat. Iemand die oprecht aandacht heeft voor de emoties, belangen en wensen van betrokkenen en er naar streeft een goed gesprek tussen beiden weer mogelijk te maken zodat zij gezamenlijk tot oplossing van hun geschil kunnen komen.

IncontrA

Op zoek naar een bedrijfsnaam die kernachtig aangeeft waar IncontrA voor staat, bracht de liefde voor de Italiaanse taal het woord incontrare op mijn padDit staat voor het ontmoeten van mensen en het ontmoeten (tegenkomen) van problemen. Contra staat voor tegengesteld, waar con in vele talen ‘met elkaar’ betekent. Kortom: hoewel je in sommige situaties tegenover elkaar staat, vind je de oplossing met elkaar!

Er is bewust gekozen om als beeldmerk te werken met de kleurstelling turquoise/grijs. Grijs geeft het zakelijke, professionele karakter van IncontrA weer. Turquoise werkt inzichtgevend en laat zien dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en gaat hierdoor een slachtofferhouding en (zelf)destructief gedrag tegen. Het bevordert creativiteit en empathie bij het oplossen van problemen.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Samenwerken met IncontrA betekent de keuze voor een gecertificeerde en geregistreerde mediator volgens de kwaliteitseisen van het MfN-register dat wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid staan voorop. Als MfN-registermediator heb ik een erkende mediationopleiding gevolgd via het Expertisecentrum Conflictmanagement en houd ik mijn kennis en vaardigheden o.a. actueel door permanente educatie.

IncontrA ontmoet u graag om een goed gesprek mogelijk te maken!