IncontrA

Teamontwikkeling

Is voorkomen beter dan genezen?

Waar mensen samen werken, ontstaat interactie en ontstaan ook spanningen. Dit hoeft niet per definitie slecht uit te pakken, het leidt dikwijls tot nieuwe inzichten. Tegenstellingen kunnen u scherp houden en de creativiteit bevorderen. Soms lopen de spanningen echter door bepaalde belangen en omstandigheden zo hoog op dat ze niet meer effectief zijn, sterker nog, u en uw omgeving hebben er last van.

Reorganisaties en fusies zijn voorbeelden van omstandigheden waarbij het goed is om alert te zijn op signalen die (sluimerend) conflict in de hand werken. Belangen zijn vaak groot, informatie (en communicatie!) is niet altijd transparant, het samenvoegen van verschillende culturen leidt tot onbegrip, en onzekerheid en angst vormen een voedingsbodem voor ineffectieve samenwerking en/of conflicten.

Het kan fijn zijn wanneer een neutrale, betrokken buitenstaander met kennis van teamontwikkeling & conflictmanagement dan eens meekijkt in uw organisatie. Samen met u kan IncontrA in kaart brengen waar en welke interventie(s) nodig zijn om escalatie te voorkomen en verbetering in samenwerkingsrelaties te realiseren. Het advies in dit soort situaties is: wacht niet te lang met het inschakelen van een deskundige en probeer begrijpelijke emoties van betrokkenen de ruimte te geven en bespreekbaar te maken. U, ik, wij allemaal hebben behoefte aan erkenning, begrip en vertrouwen teneinde op een fijne manier samen te kunnen werken.

Appreciative Inquiry = Waarderend Onderzoek(en)

AI biedt een andere aanpak voor het oplossingsgericht denken dat diep verankerd zit in onze hoofden en in organisaties. In het oplossingsgericht denken ligt de focus op wat fout gaat, en zoeken we de oorzaken hiervan. Vervolgens proberen we hiervoor een oplossing te vinden, wat vaak maar moeilijk of voor korte tijd lukt. AI richt zich op successen en stimuleert mensen en organisaties om te groeien door verder te bouwen aan/met wat wél werkt.  

Onderstaande principes liggen ten grondslag aan Appreciative Inquiry:

 * Hoe we praten, bepaalt wat we doen

Taal is een belangrijk instrument waarmee we onze wereld maken. Organisaties zijn een  product van menselijke interactie en communicatie. De manier waarop we praten, is zeer bepalend. Binnen AI ligt de focus op positieve vragen, inspirerende verhalen, succeservaringen omdat deze energie losmaken.

* Organisaties als een verhaal-in-wording

De ontwikkelingsrichting van een team /organisatie is niet vooraf vaststaand. Uit positieve verhalen over wat er gewerkt heeft in het verleden, halen we de elementen voor de toekomst.

* Onderzoek is een interventie

In AI vallen onderzoeken en veranderen samen. De vraag stellen zet al een beweging in gang. Nadenken en praten over wat werkt, is al een interventie op zich.

* De verbeelde toekomst is een motor voor verandering

Het verbeelden van de gewenste toekomst is misschien wel het meest krachtige hulpmiddel om tot ontwikkeling te komen. Positieve beelden leiden tot positieve acties.

* Het geheim van het succes delen

AI leidt tot meer energie, dialoog en inspiratie om actie te ondernemen. Door te analyseren wat er in het verleden fout is gegaan, kan je begrijpen wat niet werkte, maar heb je nog niet de energie om het te veranderen. Deze energie ontstaat bijna vanzelf als je kijkt naar wat wel werkt.

 

De methode kan worden toegepast als kader voor teamontwikkeling en inspiratie bieden voor individuele ontwikkeling. 

Neemt u gerust contact op met IncontrA om te bespreken hoe onze manier van teamontwikkeling in uw situatie een positieve bijdrage kan leveren!